Duvar Takvimi 2017

Duvar Takvimi 2017

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2017 yılı için özel bastırılan Çanakkale Savaşı ve Şehitlikleri temalı duvar takvimi.

Duvar Takvimi 2017

Bu yazımızda sizlere 2017 yılı duvar takvimi incelemesini sunacağız. İçinde bulunduğumuz yapı neresi olursa olsun, ev, iş yeri fark etmeksizin duvarlar mekanların en önemli ve görüntüsüne en fazla önemin verildiği kısımlarından bir tanesidir. Duvarları süsleyen objelerden biri de duvar takvimleridir. Dünya genelinde çok uzun süre ve emek harcayarak sırf duvar takvimi oluşturmaya çalışan organizasyonlar bulunmaktadır. Bizler için apayrı bir yere sahip olan Çanakkale ise Çanakkale Savaşı ve Şehitlikleri temalı duvar takvimi ile duvarlarınızda yer alabilir. 2017 yılına özel olarak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimin detaylı tanıtımını aşağıda bulabilirsiniz.

Çanakkale Duvar Takvimi 2017

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlatılan duvar takvimi özel bir tasarıma sahip olduğu gibi özel bir tasarıma da sahiptir.

Masa Takvimi Paketi

Masa Takvimi Paketi

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi duvar takvimi büyükçe bir zarfın içerisinde muhafaza edilmiş. Zarf ise yine büyükçe bir kartondan yapılma çanta içerisinde sunuluyor. Tüm bu parçaların her birinde Alan Başkanlığı logoları ve 2017 ibareleri mevcut. Gerek sunum ve gerek tasarım açısından tek kelimeyle mükemmel. Şu ana kadar sadece bir kaç kişiye gösterdim. Gören herkes tam anlamıyla hayran kaldı. Kendisi için isteyen de oldu ancak bu mümkün değil. Takvimi kendi ofisimin duvarına asmak için saklayacağım. Kullanım süresi bitince de koleksiyonumdaki yerini alacaktır.

Takvim Arka Kapak

Takvim Arka Kapak

Takvim Ön Kapak

Takvim Ön Kapak

2017 Duvar Takvimi Ayları

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlatılan bu takvimin tema özelliği gereğince 2017 yılın ayları da her biri özel bir tema ile hazırlanmış. Her bir ay için Çanakkale Savaşı esnasında gerçekleşen olaylardan ve tarihe damga vurmuş unsurlardan esinlenilerek tema hazırlanmış. Aylara göre temaları aşağıda bulabilirsiniz.

Ocak 2017

Takvim Ocak 2017

Takvim Ocak 2017

Duvar takviminde Ocak 2017 için “Süvari Birlikleri Cepheye Sevk Oluyor” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“İçimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde Balkan hecaletinin ikinci bir safhasını görmekten ise, burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını kat’iyen kabul etmem.” Yarbay Mustafa Kemal

Şubat 2017

Takvim Şubat 2017

Takvim Şubat 2017

Duvar takviminde Şubat 2017 için “Baykuş-Mesudiye Bataryası Personeli top başında” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Mütakereden sonra Queen Elizabeth kaptanı ile görüştüm; bu geminin layıkıyla ateş etmediğini söyledim. Sebep olarak:
– “18 Mart’tan evvel boğaza girdiğim zaman bir takım beyaz minareleri esas noktası olarak almıştım, sonradan bunları göremedim.” dedi
– “Minareleri yıkmamıştık; yalnız üzerine siyah boya ile bir takım çaprazlar yapmıştık!” Selahaddin Adil

Takvim Mart 2017

Takvim Mart 2017

Takvim Mart 2017

Duvar takviminde Mart 2017 için “Rumeli Mecidiye Tabyası’nın kahraman neferi Seyyid. Ordumuzun harp aşkından bir vesika” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Ah sen o mermi-i rehakar! Sen ey kemal-i metanet-vakar ile topu idare eden aslan yürekli er!” Tasvir-i Efkâr

Nisan 2017

Takvim Nisan 2017

Takvim Nisan 2017

Duvar takviminde Nisan 2017 için “Esat Paşa ve karargah erkan-ı harbiyesi” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“57. Alay’ın Düztepe, Kılıçbayırı istikametinden taarruzunu teshil husunda 3. Tabur’un Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Halis Efendi yaralandığı gibi Mülazım-ı Evvel İdris ve Mülazım-ı Evvel Mustafa Efendiler şehid düşerler. Tabur kumandanının yaralanması ve diğer iki zabitin vuku-ı şehadeti üzerine burada taburun emr-ü kumandasını taburun katibi Hesab Me’muru Muharrem Vehbi Efendi der-uhde eder. Bu hamiyetli şeci’ hesab me’muru, vazifesi olmadığı halde zabitlerine yardım etmek, askere şevk ve gayret vermek üzere kendi arzusu ile muharebeye iştirak etmiş ve en değerli hizmeti 180 rakımlı tepe etrafında kumandansız kalan askerin emr-ü kumandasını kendiliğinden der-uhde ederek 57. Alay’ın muvasalatına kadar nisbetsiz derecede fa’ik bir düşman karşısında muhafaza-i mevki’ eylemiştir” 27. Alay Harb Ceridesi

Mayıs 2017

Takvim Mayıs 2017

Takvim Mayıs 2017

Duvar takviminde Mayıs 2017 için “Çanakkale’de kum torbalarından yapılmış siperde askerimiz: Biri gezde diğeri gözde düşman bekliyor” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Sabahleyin saat 05.30’da kıta’atı dolaşmak üzere gelmekte olan alay kumandanı Ka’im-makam Şevki Bey, Karayörük deresinde mecruh düşen bir neferin bulunduğu mevki’in ateşe tutulması hasebiyle mecrugu mahall-i mezkûrdan kaldırmak istemeyen sıhhiye neferatını sevk ve neferi aldırmak üzere mecruhun yanına doğru takarrübü sırasında göğsüne isabet eden bir düşman piyade mermisi, bu gayretli kumandanın şehadetini intâc etmiştir.” 33. Alay Harb Ceridesi

Haziran 2017

Takvim Haziran 2017

Takvim Haziran 2017

Duvar takviminde Haziran 2017 için “Çanakkale kahramanlarından Kadiroğlu Mehmed Çavuş” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden ve yine kıt’ama iltihakla düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz iltiyam bulmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni ma’zur görünüz. Affediniz, muhterem kumandanım.” Harb Macmu’ası

Temmuz 2017

Takvim Temmuz 2017

Takvim Temmuz 2017

Duvar takviminde Temmuz 2017 için “Allah bizimledir” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Süngü hücumunu diğer takımlar düşmana hissettirmemek için hiç ses çıkarmayacaktır. Ancak karışma vukü’ bulursa efrad “Allah Allah” nidasıyla şehid süngü darbelerini düşmana havale edecekler ve yekdiğerini tanımak için parola “Allahuekber” olacaktır.” 27. Alay Harb Ceridesi

Ağustos 2017

Takvim Ağustos 2017

Takvim Ağustos 2017

Duvar takviminde Ağustos 2017 için “Anafartalar-Abdurrahman Bayrı’nda Yedinci Fırka Kumandanı ve ma’iyeti” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Şu gerçeği de tamamen açık olarak size bildirmeyi çok doğru buluyorum. Çok cesur savaşan, iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz.” Ian Hamilton

Eylül 2017

Takvim Eylül 2017

Takvim Eylül 2017

Duvar takviminde Eylül 2017 için “Cephe gerisinde yemeklerini paylaşan Mehmetçikler” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Her ere, günde 900 gram ekmek verilirdi. Sıcak yemeklere gelince; pirinç çorbası, etli fasulye, etli nohut, bulgur pilavı, kuru bakla ve hoşaf. Çerez olarak da kuru üzüm ve kuru fındık verilirdi. Aynı zamanda vakit vakit tütün dağıtılırdı.” Cemil Conk

Ekim 2017

Takvim Ekim 2017

Takvim Ekim 2017

Duvar takviminde Ekim 2017 için “Çanakkale Cephesi’nde bir uçağımız” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Teyyareci Mülazım-ı Evvel Ali Rıza Bey ile Rasadi Orhan Beyin rakib bulunduğu harb tayyarelerimizden biri Seddülbahir noktasında düşman tayyarelerinden birini iskata muvaffak olmuş ve kuma oturmuş bir torpidonun tahlisine gelen bir kruvazör üzerine bomba atmış ve kruvazörü uzaklaşmaya mecbur etmiştir. Böyle bir tayyare ile tayeranda iki düşman tayyaresini iskat etmek ve aynı zamanda safe’in-i harbiyenin güvertesine de mitralyöz ile hücum eylemek suretiyle ihraz olunan muvaffakıyet, Osmanlı tayyarecilik aleminin tarihi için bir vesile-i mefharet teşkil eyleyecek derecede mühimdir.” Tasvir-i Efkar

Kasım 2017

takvim-kasim-2017

takvim-kasim-2017

Duvar takviminde Kasım 2017 için “Yaralı askerlerimiz hastanelere taşınıyor” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Cepheye giderken bir aralık yolumuz harbde yaralananların yarasını sarmak için te’sis edilen sargı mahallinden geçiyordu. Burada beyaz zemin üzerine kırmızı hilal taşıyan bir bayrak vardı. Civarında cephede vatan için ölen askerlerimizin mübarek mezarları nazar-ı dikkati celb ediyordu. Kim bilir, bu kabirlerin içinde sevgililerin ömrü oldukça ağlayacağı ne çeci’ vatan gençleri yatıyordu. Onlar için ne anneler ne kardeşler gözyaşı dökmekteydi. Siperler içinde, gerisinde mezar görmekten gözlerimiz yoruluyordu.” Münim Mustafa

Aralık 2017

Takvim Aralık 2017

Takvim Aralık 2017

Duvar takviminde Aralık 2017 için “Abdurrahman Bayırı’nda Yedinci Fırka Kumandanı Ali Remzi Bey ve erkan-ı harbiyesi” teması kullanılmış ve altında da aşağıdaki yazı mevcut;

“Düşman son günlerde temadi eden sisten kuvvetini çekmek hususunda istifade etmiş olabilir. Düşman, çekilmek hakkındaki kararını muntazam bir program dahilinde ve bir kaç günden beri icre ve tatbik eylediği, şayan-ı istifade külliyetli gana’im bırakmamalarından ve hatta siperlerle ordugahındaki mahall-i mahfuzlarında ve rah-ı mesturlarda bulunan kum torbalarının bir kısm-ı küllisini kasaturalarla kesmelerinden istidlal kılınmaktadır.” Anafartalar Grubu Erkan-ı Harbiye Re’isi İzzeddin

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 2017 yılı için özel bastırılan Çanakkale Savaşı ve Şehitlikleri temalı duvar takvimini sizlere tanıtmaya çalıştık. Tüm soru ve görüşleriniz için bizimle lütfen iletişime geçiniz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ